Jag vill be/tacka för

Fyll i det som du vill tacka eller be för så tar ber vi med dig!

Jag vill be/tacka för

3 + 2 =