Välj en sida

Frågor om anmälan och betalning görs till

Övriga frågor hänvisar vi till din lokala ungdomspastor/ungdomsledare i första hand.

Segolstorp